Funktioner

Vad är Din Medlem?

Din Medlem är ett medlemsregister-system för föreningar. Systemet är utvecklad i nära samarbete med flera föreningar med användarvänlighet och funktionalitet i åtanke. Systemet har många automatiserade funktioner som helt eller delvis avlastar en förenings administration av tidigare tidskrävande sysslor.

Den mest unika egenskapen i Din Medlem är att den är fullständig skräddarsyddbar, och kan därmed anpassas efter er förenings rutiner.    

Medlemsregister

Vi skräddarsyr medlemsregistret efter era behov och implementerar exakt de funktioner ni...

Automatiska fakturor

För att minska administrationen är Din Medlem utrustad med automatiska fakturor...

Smart medlemshantering

Med Din medlem kan man enkelt dela in medlemmar i olika grupper. Det finns inbyggt stöd för...

Inbetalningshantering

När en medlem har betalat in medlemsavgiften till föreningen, så ska det vara lätt att registrera...

GDRP

När en förening samlar in personuppgifter på sina medlemmar är det viktigt att säkerställa tre faktorer...

Massutskick av mail

Skicka professionella massutskick med skräddarsydda email-mallar. Vi tar fram mallar för er...

Att byta till oss är enkelt

En flytt av ett medlemsregister på flera tusen medlemmar kan kännas väldigt tidskrävande...

Om oss

Din Medlem är en medlemsregister-system utgiven i samarbete mellan Leobrandt Group AB och Ralva Affärsutveckling AB. Vi har representanter i både Stockholm och Skåne.